Blog

Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

dinsdag, 26 maart 2019

Delen :

Leren voor een toets

We hebben allemaal wel eens moeten leren voor een toets. Of we hebben kinderen op de middelbare school die lesstof moeten leren. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Hoe kan dat makkelijker en leuker dan dat eindeloze stampen? Op school of een opleiding wordt het huiswerk…

dinsdag, 12 december 2017

Delen :

Leerstijl en prestaties op school

Inleiding Iedereen heeft een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. In principe worden twee leerstijlen, de verbale leerstijl en de visuele leerstijl, onderscheiden. Mensen die visueel denken (beelddenken) hebben een voorkeur voor visuele (beeldende) strategieën om informatie te verwerken en de verbale denkers (taaldenkers) doen dit bij voorkeur met verbale strategieën…

donderdag, 9 november 2017

Delen :

Beelddenkers op het werk

Beelddenkers zijn oververtegenwoordigd in creatieve beroepen. Nagenoeg alle kunstschilders, beeldhouwers en andere kunstzinnegen zijn beelddenkers. Ook in het reguliere bedrijfsleven zijn zij echter te vinden. Zij zijn onder andere actief in de marketing, in ICT maar ook in het management al dan niet als zelfstandig ondernemer. Waar ook maar werkzaam…

dinsdag, 26 september 2017

Delen :

Zijn dove mensen altijd beelddenkers?

Doof geboren mensen moeten alles leren door te kijken, te voelen of te ervaren. Zij moeten kijken naar gebarentaal, naar voorbeelden en dergelijke. Zij worden bij het leren niet ondersteund door geluiden of gesproken taal zoals mensen die niet doof zijn. Zijn dove mensen dan, omdat zij zo afhankelijk zijn…

maandag, 7 augustus 2017

Delen :

Leren lezen, begrijpend lezen, studeren

Dit is de volgorde waarin wij leren met tekst om te gaan. In groep 3 wordt begonnen met het leren lezen. Vanaf groep 4 leren we ook begrijpend lezen en vanaf groep 6, 7 of 8 moeten we stukjes tekst leren. Denk bij dat laatste aan geschiedenis of aardrijkskunde. Hier…

dinsdag, 9 mei 2017

Delen :

Hoe weten we dat taal in onze linkerhersenhelft zit? En wat doet de rechterhersenhelft dan?

Dat taal in de linkerhersenhelft zit lijkt een logische conclusie omdat wij weten dat de linkerhersenhelft de rechterkant van ons lichaam bestuurt en dat de meeste mensen met rechts schrijven, tekenen, een bal gooien, enzovoorts.  De vraag is echter, hoe weten we zo zeker dat taal in onze linkerhersenhelft zit?…