Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Teamtoppers in de klas (Belbin)

Waar ben je? Waar ben je op je plek?

Respect en samenwerking in de klas

Met het Belbin Team Toppers programma haalt u het beste uit uw leerlingen, uzelf en de groep als geheel. Maak kinderen bewust van hun teamtalenten en valkuilen en ze zullen zichzelf en de ander gaan waarderen om wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen voor de groep. Zo groeit het respect voor elkaar en zichzelf. Een basis voor een veilige samenleving.

Weten wie je bent draagt bij aan wie je worden wilt

Team Toppers is een uniek en compleet programma voor de jeugd om beter samen te werken. Een beproefde manier om verschillen in kwaliteiten en talenten te herkennen, te begrijpen en te benutten. Dat zijn de verschillende teamrollen.

Het Team Toppers programma is voortgekomen uit het wetenschappelijk bewezen Belbin Teamrolmodel dat al meer dan 30 jaar een belangrijke plaats inneemt in de organisatiepsychologie.

Je doet ertoe!

Team Toppers laat zien en ervaren dat diversiteit, het ‘anders’ zijn, juist bijdraagt aan het groepssucces.

Er is, vooral in het onderwijs, zoveel aandacht voor de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van jeugd. Alle pijlen van het onderwijs richten zich op het kind als individu. Maar naast mens, zijn we ook medemens.

Zou het niet fantastisch zijn als we jeugd inzicht geven in hun natuurlijke teamrol(len)? In wat een kind kan betekenen in relatie met anderen? Waar ben je op je plek? Waar liggen je talenten? Welk beroep past bij jou? Met wie werk je effectief samen? Vragen die zowel kinderen, ouders, als begeleiders graag beantwoord zien.

Toekomst

We zijn onderdeel van een samenleving die, door de huidige digitalisering, de hele wereld omvat. Effectieve communicatie, empathie, samenwerken, creatieve oplossingen bedenken… het zijn de talenten die we in de toekomst nodig hebben in onze maatschappij. Wat doen we daarmee in het onderwijs?

 

Je doet ertoe!

De leerling die op school dag in dag uit ervaart dat hij ‘niet goed is in taal’, is misschien wel een fantastische stimulator, omdat hij van nature mensen motiveert en enthousiasmeert. En de leerling die absoluut geen behoefte heeft aan gezelschap en misschien wel als zonderling wordt bestempeld? Waarschijnlijk een specialist die met unieke oplossingen komt. Hoe fijn is het dan dat het doordringt dat iemand er mag zijn? Dat hij een bijdrage levert aan het geheel en er echt toe doet?

 

Zelfvertrouwen

Uit de onderzoeken van Belbin blijkt dat mensen meer zijn dan de som van hun individuele prestaties. In relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectieviteit van de groep.

Tegelijkertijd heeft iedereen gedragsvalkuilen. Als iemand zich zijn natuurlijke teamrollen bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen.

Een andere manier van ‘kijken’ naar jeugd dus. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren. Je bent meer dan je reken-, taal-, en/of studievaardigheid. Jouw inbreng in de groep (maatschappij) is waardevol en uniek. Jouw specifieke talenten doen ertoe in de samenwerking met anderen!