Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Incompany training

De Beelddenker in bedrijf       Incompany training

Een training van één dag over de Basis Denksystemen, waarin het accent ligt op het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie.

Door een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzichttoetsen en effectieve praktijkoefeningen krijgen de deelnemers inzicht in het eigen denksysteem en dat van de ander. Deze (vaak onbewuste) denkvoorkeur bepaalt hoe je zaken aanpakt en hoe je communiceert met jezelf en de ander. Bewustwording is het uitgangspunt voor effectieve samenwerking en een verhoging van de intrinsieke motivatie.

Door het aanleren van speciale technieken die aansluiten bij beide denksystemen, verbetert de communicatie en verdwijnen structurele obstakels in samenwerkingsprocessen. De aansluitende non-verbale intervisiemethode OUT OF THE BOX geeft inzicht in problemen en oplossingen. Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Deze dag heeft een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking en intrinsieke motivatie.

De training moet gezien worden als FUNDERING van alle andere mogelijke training- en cursusmogelijkheden die er bestaan voor een team. Oefeningen, methodes en werktechnieken zullen pas ‘aanslaan’ als het team zich bewust is van de aanwezige denksystemen binnen de groep en deze kan benutten.

De training kan moeiteloos ingevoegd worden als eenmalige, losse training binnen een team. De inhoud en uitwerking van de training zijn zo specifiek en basaal, dat deze naadloos aansluiten bij eventuele andere (reeds lopende) trainingstrajecten binnen het bedrijf.

De  training richt zich op mensen en teams en hun (soms nog verborgen) talenten. Geschikt voor projectteams, managementteams, directieteams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 20 personen.

 

Na afloop van de training hebben de deelnemers:

-inzicht gekregen in het eigen denksysteem en dat van de andere teamleden
-inzicht verworven in de verschillende uitwerkingen/eigenschappen van beide denksystemen
-leren werken met speciale, wetenschappelijk bewezen leer- en werktechnieken
-beter grip op de inhoudelijke kern van teksten (zoals notulen, artikelen, vergaderstukken etc.)
-leren werken met `conceptmapping`(gestructureerde Mindmap)
-inzicht gekregen in de toepasbaarheid van deze technieken (speechen, notuleren, brainstormen etc.)
-geleerd effectief te communiceren op basis van hun denksysteem
-gewerkt met de non-verbale intervisiemethode OUT OF THE BOX

Duur van de training:    1 dag
Aantal deelnemers:       vanaf 3 tot max. 20
Prijs:                                750 euro + 20 euro per deelnemer voor curusmap en werkmateriaal

Bel, of mail mij gerust als je vragen hebt of wilt overleggen!