Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Rekentoets

Om het algemene niveau van leerlingen omhoog te tillen wordt een verplichte rekentoets ingevoerd voor het hele onderwijs. Zowel in het voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs wordt de rekentoets een onderdeel van het examen.

De toets bestaat uit vraagstukken en sommen met onder andere: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen (staartdelingen), breuken, negatieve getallen, rekenen in decimalen, procenten, oppervlakte- en inhoudsmaten, verhoudingsgetallen, kansen, machtsverheffen en worteltrekken. Bij slechts een beperkt deel van de toets mag een rekenmachine worden gebruikt.

Het is nog niet bekend hoe omgegaan wordt met leerlingen met dyscalculie.

Je kunt nu ook bij mij terecht voor het aanleren en trainen van de rekenvaardigheden voor de rekentoets. Kosten hiervoor zijn 60 euro per sessie. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van het niveau en tempo van de leerling.

Bel, of mail mij voor meer informatie: 071 36 18 181, 06 34 203 503. wiebenga@debeelddenker.nl