Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Het wereldspel - onderzoek

Individueel Beelddenkonderzoek

Nieuwsgierig, misschien bezorgd geworden door het lezen van deze site?

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen. Dit is geen onwil, maar onmacht. Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden. Door middel van een individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind een beelddenker is of niet.

 Het onderzoek neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee uur duurt. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders wordt gestuurd en desgewenst wordt doorgesproken.

 Het individueel Onderwijskundig Onderzoek:

1) Het Wereldspel geeft duidelijkheid of je kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken naar voren.

2) Het pedagogisch/didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van je kind.

3) Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.

4) Het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken en of onderzoek door een optometrist nodig is.

5) Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Als blijkt dat je kind een beelddenker is wordt een Beelddenkverklaring afgegeven.

Je kunt mij mailen of bellen voor een afspraak. Op zaterdag en in de avonduren is ook mogelijk als je liever niet wilt dat je kind school mist.

Kosten:

Beperkt Beelddenkonderzoek (alleen Wereldspel): 90 euro (incl. BTW)

Leerstijlenonderzoek: 140 euro (incl. BTW)

Compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek: 425 euro (incl. BTW)