Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Studiedag Beelddenkers

Eendaagse studiedag Beelddenkers op school en in de klas (basisonderwijs)

Speciaal voor docenten en intern begeleiders, etc. op het basisonderwijs. Wat is beelddenken, visueel leren. Hoe herken je leerlingen in je klas? Bijles of individuele begeleiding helpt hen vaak niet omdat de lesstof op dezelfde manier wordt aangeboden. Hoe kun je ze wel verder helpen? Hoe vertaal je de lesstof zo, dat beelddenkers het wel begrijpen en leren? Deze studiedag biedt praktische handvatten om zonder al te veel toeters en bellen beelddenkers in de klas te helpen.

Programma:

* Welkom

* Theorie van het visueel ruimtelijk leren

* Herkennen van leerlingen

* De praktijk:

– De basisprincipes

– Taal, spellen, lezen

– Begrijpend lezen

– Rekenen, de tafels, breuken (lesstof op niveau 1F)

– Topografie

– Klok kijken

Data in 2019: 

Een dag 9.00 – 17.30 uur:

16 januari

25 maart

29 april

17 juni

Kosten: 325 euro, incl. cursusmap, koffie/thee/lunch en BTW.

Of neem contact op met Caroline Wiebenga (06 34 203 503 of wiebenga@debeelddenker.nl) als je de workshop op school wilt krijgen of een andere datum wilt afspreken.