Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Leren leren basisonderwijs

De Leren Leren Methode op het basisonderwijs

Leerlingen die het lastig vinden goed mee te komen op school kunnen met de Leren Leren Methode ineens een sprong vooruit maken. Vaak zie je dat leerlingen die moeilijker leren dan anderen faalangstig worden, al op de basisschool. De combinatie van moeite met de lesstof en faalangst zorgt er dan voor dat ze op een lager niveau middelbare school terecht komen dan ze eigenlijk aankunnen. En dat is jammer. Betere Cito-resultaten stralen ook af op de school. De Leren Leren Methode kan ook in de school gegeven worden. Voor de basisschoolleerlingen gaat dat in 8 sessies van 75 minuten.

Prijs per persoon: 225 euro

Data en tijden in onderling overleg.

* Betere cijfers en motivatie

* Beter tekstbegrip met de kleurmethode

* Zet lesstof in één overzicht met de Conceptmap

* Geeft grip op het eigen brein

* Laat ervaren wat de eigen leerstijl is

* Leren met het lange termijn geheugen = voor altijd

* Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en weer zin in leren!

* Effectief bij o.a. dyslexie, AD(H)D, ASS, HB, beelddenken

* Kleine groepen (4 – 8 leerlingen) dus optimale aandacht

* Ook succesvol voor het maken van een werkstuk, boekverslag of een spreekbeurt

* Huiswerk plannen