Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Faalangst

Beelddenkers ontwikkelen vaak faalangst. Dit komt omdat zij zich vaak dom en onbegrepen voelen en zij met moeite goede cijfers halen voor bepaalde vakken.

Wat is faalangst?

faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. En die angst werkt belemmerend. Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald soort denken, zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaalt hun denken. Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door die angst voor mislukking dat zijn presteren er ernstig onder lijdt.

Faalangst is te verdelen in drie groepen:

Cognitieve faalangst: (en net wist ik het allemaal nog…). Cognitie is het leervermogen in mensen. Voor mensen met cognitieve faalangst is het moeilijk te laten zien wat zij aan kennis hebben opgedaan.

Sociale faalangst: (Wat zullen zij wel niet van mij denken…). Mensen met sociale faalangst vinden het moeilijk om hun mond in een groep open te doen. Het treedt op in een gesprek, in contact met anderen, een groep toespreken of gewoon bij de kassa.

Motorische faalangst: (Op zulke momenten ben ik als verlamd…). Wanneer de motoriek van je lichaam je in de steek laat, sta je stijf van de motorische faalangst. Deze angst kan bijvoorbeeld optreden bij een autorijexamen.

Hoe kan faalangst worden herkend?

Faalangstige mensen hebben, ondanks hun overheersende negatieve verwachting, een sterke behoefte aan positieve bevestiging van anderen. Na een volbrachte taak willen zij regelmatig een reactie krijgen. Dit geeft meer zelfvertrouwen. Bij nieuwe opdrachten zijn ze vaak onzeker en weten niet goed hoe zij een opdracht moeten aanpakken. Vaak kijken zij eerst hoe anderen het doen. Bij leerproblemen zoals dyslexie, beelddenken, AD(H)D, enz. kan faalngst worden ontwikkeld. Een faalngstige is snel uit balans gebracht wanneer de sfeer thuis, in de klas of op het werk minder goed is.

Verschijnselen van faalangst bij leerlingen

Faalangstige kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Zij vinden zichzelf dom, vinden dat het toch nooit zal lukken, doen nooit iets goed voor hun gevoel en vinden dat zij er stom of lelijk uitzien. Het gedrag kan heel opvallend zijn: de faalangst overschreeuwen of weglachen (overdreven slappe lach) of zich juist bijzonder rustig gedragen, snel blozen of geen vragen durven stellen. Voor zichzelf opkomen is vaak een probleem.

Faalangst en beelddenken

Bij kinderen met leerproblemen door beelddenken zie je vaak dat faalangst zich ontwikkelt. Omdat het leren niet lukt denken ze dat ze dom zijn en dat het toch niet zal lukken. Ook merken deze kinderen dat anderen de dingen op school wel begrijpen en goed doen. Dit is erg verdrietig. Zodra deze kinderen ontdekken hoe zij wel kunnen leren zie je vaak dat er een ‘last van hun schouders is gevallen’. Ze worden vrolijker, gaan makkelijker aan hun huiswerk en wanneer ook de cijfers omhoog gaan groeit het zelfvertrouwen.

Neem contact met mij op als individuele coaching u wat lijkt voor uw kind. Dan bespreken we samen wat de mogelijkheden zijn.