Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Beelddenkers vs niet-beelddenkers

Vergelijking niet-beelddenkende personen

Auditief -digitaal

 • Denkt primair in woorden
 • Kan goed luisteren
 • Kan goed met tijd omgaan
 • Leert stap voor stap
 • Leert met vallen en opstaan
 • Maakt vooruitgang van makkelijk naar moeilijk
 • Kan goed analytisch denken
 • Let op details
 • Volgt goed mondelinge instructies op
 • Is goed in rekenen
 • Leert spellend lezen
 • Kan spellend hard-op lezen
 • Kan snel en netjes schrijven
 • Is goed georganiseerd
 • Kan laten zien dat hij/zij tussenstappen
 • Is goed in rijtjes leren
 • Heeft een goed auditief korte-termijngeheugen
 • Herhaling verbetert het onthouden
 • Leert goed met instructies
 • Leert ondanks emotionele reacties
 • Heeft genoeg aan één juist antwoord
 • Ontwikkelt zich gelijkmatig
 • Heeft meestal hoge cijfers
 • Vindt algebra en scheikunde leuk
 • Kan in de klas vreemde talen leren
 • Is academisch getalenteerd
 • Is een vroegbloeier

 

 

Beelddenkende personen

Visueel-ruimtelijk

 • Denkt primair in beelden
 • Is visueel ingesteld
 • Is ruimtelijk ingesteld
 • Ziet het grote geheel
 • Leert concepten in één keer
 • Leert complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige dingen
 • Kan goed verbanden leggen
 • Overziet het totaal plaatje, mist soms details
 • Kan goed kaartlezen
 • Is beter in wiskundig beredeneren dan in rekenen
 • Leert woorden in zijn geheel
 • Moet het hele woord visualiseren om te kunnen spellen
 • Is beter in snel typen dan schrijven
 • Heeft unieke manieren om te organiseren
 • Vindt intuïtief de goede antwoorden
 • Leert het best door verbanden te leggen
 • Heeft een goed visueel lange-termijngeheugen
 • Leert concepten voor altijd; heeft geen herhaling nodig
 • Ontwikkelt eigen manieren om te leren
 • Is erg gevoelig voor voorkeur van de leraar
 • Genereert ongewone oplossingen voor
 • Ontwikkelt zich met sprongen
 • Kan heel verschillende cijfers scoren
 • Vindt geometrie en natuurkunde leuk
 • Leert vreemde talen door onder te dompelen
 • Heeft creatief, technisch, mechanisch, emotioneel of spiritueel talent
 • Is een laatbloeier