Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Autisme (ASS) en Beelddenken

Autisme en Beelddenken

Autisme en beelddenken kan tegelijkertijd voorkomen. Veel mensen met autisme hebben een voorkeur voor de visuele leerstijl (beelddenken). Het verschil tussen autisme en beelddenken is vaak dat beelddenkers vanuit het geheel (totaaloverzicht) werken en mensen met autisme de wereld vaak in details waarnemen. Het overzicht verkijgen kan voor mensen met autisme makkelijker gaan door dingen visueel te maken.

Bel mij als je vragen hebt. Ik help ook mensen met ASS met leren en studievaardigheden. U kunt ook met een PGB bij mij terecht voor individuele begeleiding en coaching op alle levensterreinen.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

ASS is onder te verdelen in:

* Autistische stoornis

* Asperger

* Pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS)

* Desintegratieve stoornis

* Syndroom van Rett

Kenmerken van ASS

Kenmerken van autisme kunnen per persoon verschillen. Ook zijn kenmerken regelmatig minder duidelijk wanneer iemand met autisme zich op zijn gemak voelt, en kunnen ze op de voorgrond treden wanneer iemand zich onder druk voelt. De volgende kenmerken worden in het algemeen onderkend, maar hoeven zich niet bij iedereen met autisme voor te doen.

Sociaal gedrag: mogelijk moeite met verstaan en begrijpen van sociaal gedrag; wederkerigheid vindt onvoldoende plaats.

Communicatie: mogelijk moeite met wat gezegd wordt en vooral met wat niet gezegd wordt; betekenisgeving (zoals wij veronderstellen) is niet of onvoldoende aanwezig.

Fantasie: mogelijk een gemis aan verbeelding die nodig is om de wereld te begrijpen; waarnemen en verbeelding wordt direct gekoppeld.

Neem contact met mij op indien u interesse heeft in individuele coaching of begeleiding (kan ook met een Persoonsgebonden Budget – PGB).

Passend onderwijs

Sinds de Wet Passend Onderwijs in 2014 is ingevoerd, worden steeds meer kinderen met een ASS binnen het reguliere onderwijs geplaatst. Hoe het hen daar vergaat kunt u lezen in een artikel van Caroline Wiebenga, dat in het eerste nummer van jaargang 16 (2017) is geplaatst in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA). Dit nummer is los te bestellen bij het WTA.