Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Het wereldspel - onderzoek

Tips voor ouders van kinderen die beelddenken

Opvoeden van beelddenkers is enorm leuk: ze zijn origineel, hebben veel fantasie en denken over van alles na. Tegelijkertijd kan het opvoeden van beelddenkers erg lastig zijn, ze kunnen chaotisch zijn, overgevoelig en op school niet laten zien wat erin zit. Hoe ga je hier als ouder het beste mee om?

Beelddenken

Beelddenken is een leerstijl. Een leerstijl is meer dan alleen hoe je leert op school. Het is de manier waarop je de wereld tegemoet treedt, de manier waarop alles wordt opgenomen, verwerkt en gereproduceerd. Beelddenkers doen dat vaak op een eigen, associatieve manier, waardoor er chaos in hun hoofd kan ontstaan. En bij het reproduceren van wat ze weten moeten beelddenkers de beelden die zij in hun hoofd hebben eerst omzetten in woorden. Dit kost tijd. Sommige kinderen hebben hier veel moeite mee, waardoor ze stug lijken of kortaf.

Tips voor ouders

  • Geduld. Geef je kind de tijd om een antwoord op je vraag te formuleren. Als hij of zij niet direct reageert dan wordt alles in het hoofd nog verwerkt en worden beelden waarschijnlijk omgezet in woorden.
  • Houd verhalen kort voor jonge kinderen. Zij kunnen door hun associaties makkelijk afdwalen. Vraag ook regelmatig tussendoor wat ze hebben begrepen van het verhaal, dan ontdek je ook hun associaties en hoe ze alles een plaats geven.
  • Leg uit waarom er bepaalde regels zijn en waarom bepaalde dingen moeten. Beelddenkers hebben het nodig te weten waarom iets moet, dat helpt ze om zich aan regels te houden en dingen die moeten te doen.
  • Wees eerlijk over je eigen gevoelens. Door hun grote inlevingsvermogen voelen beelddenkers dingen, zoals sfeer en het humeur van de ander, feilloos aan. Als je een slechte dag hebt, of er is ruzie tussen de ouders, leg dan uit wat er aan de hand is. Doe dit wel zonder te veel details te geven of je kind erin te betrekken. Zeggen dat er een meningsverschil is dat opgelost gaat worden is genoeg.
  • Help met opruimen. Beelddenkers kunnen de chaos in hun hoofd laten overslaan in rommel op hun kamer. Vraag hoe het er uitziet als het opgeruimd is en geef ze de ruimte om hun eigen systeem te ontwikkelen.
  • Houd oefenen met schoolwerk kort, positief en speels. Verzin spelletjes voor het leren van de tafels, of het oefenen met lezen. Overleg met je kind hoe hij of zij het wel kan leren wanneer het op school niet voldoende lukt. Als hij of zij geen zin heeft onderzoek dan samen op welk moment het wel lukt en spreek dat af. Door dwingen wordt de weerstand tegen school vaak alleen maar groter.
  • Leef je in. Door te bespreken met je kind waarom iets gek, grappig, eng of stom is en door te vragen krijg je meer begrip voor je kind. Zo kun je beter inspelen op wat er leeft bij je kind.

 Klik hier voor meer informatie over de Workshop voor ouders van beelddenkers.