Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Dyslexie

Dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd, betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal.Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl diegene wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.

Oorzaak

Er zijn meer theorieën in omloop over de oorzaak van dyslexie. Drie veelvoorkomende theorieën zijn:

 1. Er gaat iets mis in de aanleg van de hersenen waardoor de linker hersenhelft zich langzamer ontwikkelt dan de rechter helft.
 2. Een deel van de informatieverwerking in de hersenen verloopt niet snel genoeg.
 3. Er is sprake van verlaagde activiteit in de hersengebieden voor woordherkenning en woordanalyse.

Naast deze drie theorieën is de wetenschap het er in ieder geval over eens dat dyslexie in grote mate erfelijk bepaald is. Kinderen van ouders met dyslexie hebben een grotere kans om zelf dyslexie te krijgen, dan kinderen waarbij geen dyslexie in de familie voorkomt.

Dyslexie komt voor bij ongeveer 4 procent van alle Nederlanders, waarbij bijna drie keer zoveel jongens als meisjes dyslexie hebben.

(De hersenstichting)

Dyslexie en beelddenken

Tegenwoordig wordt heel vaak de diagnose dyslexie gesteld. Ik zie regelmatig kinderen met dyslexie die ik toch heel goed en snel op weg kan helpen met lezen, spellen, schrijven, begrijpend lezen. Deze specifieke groep dyslecten zijn mijns inziens beelddenkers. De kenmerken van beelddenken en dyslexie zijn gedeeltelijk hetzelfde. Het verschil tussen beide is dat beelddenkers met ondersteuning vrij snel op weg geholpen kunnen worden en mensen met dyslectie niet.

Lees hier meer over de geschiedenis van beelddenken, woordblindheid en dyslexie.

Dyslexie: een gave

Kinderen met dyslexie hebben problemen met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen. Ze hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en een gerichte aanpak om dit te verbeteren zijn belangrijk.

Er is echter ook een aantal talenten dat gepaard gaat met dyslexie:

 • Talentvol zijn in ruimtelijke, mechanische en aanverwante vaardigheden. Dit is vaak al op jonge leeftijd zichtbaar. En het kunnen ontwikkelen van dergelijke vaardigheden.
 • Dyslectische kinderen zijn vaak dol op speelgoed waarmee ze kunnen bouwen, modellen bouwen en timmeren, etc.
 • Tekenen is favoriet en deze kinderen zijn daar vaak goed in (terwijl hetzelfde kind slecht kan zijn in schrijven).
 • Muzikaliteit is ook een van de kenmerken.
 • Deze kinderen kunnen heel goed visualiseren en beelden in het hoofd omdraaien en van alle kanten bekijken (dit kan samengaan met goed kunnen tekenen, maar dat hoeft niet; ook zien we wel dat deze kinderen een visueel beeld van iets kunnen oproepen waar anderen niet aan gedacht hadden).

(West, 1991, p. 93)

‘De gave’ van dyslexie

Waar alle mensen met dyslexie goed in zijn:

 • Ze kunnen in hun hoofd beelden creëren en veranderen
 • Ze zijn zich zeer bewust van hun omgeving
 • Ze zijn nieuwsgieriger dan gemiddeld
 • Ze denken meer in beelden dan in woorden
 • Ze zijn intuïtief en hebben inzicht
 • Ze kunnen in meer dimensies denken en waarnemen (gebruikmakend van alle zintuigen)
 • Ze kunnen gedachten ervaren als waren ze echt, realiteit
 • Ze hebben een levendige fantasie

(Ron Davis, 1994)