Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht en is nauw verwant aan dyslexie. Want er wordt gerekend met symbolen die bij elkaar getallen vormen (net zoals letters woorden vormen bij geschreven taal). Er kunnen meerdere oorzaken zijn, zoals een hersenbeschadiging, of het kan erfelijk van aard zijn.

Er worden drie vormen van dyscalculie onderscheiden:

  1. Geen cijfers en getallen kunnen lezen of op de juiste manier opschrijven;
  2. Het op de verkeerde plek plaatsen van cijfers en getallen;
  3. De rekenregels niet (meer) beheersen.