Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Het Wereldspel - onderzoek

Individueel Beelddenkonderzoek

Nieuwsgierig, misschien bezorgd, door het lezen van deze site, en het (h)erkennen van een aantal beelddenkende kenmerken bij je kind?

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen. We weten nu dat dat geen onwil is, maar onmacht. Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden. Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind een beelddenker is of niet. Zo kunnen er dan in samenspraak met de ouders en de leerkracht (preventieve) maatregelen worden genomen.

Dit onderzoek neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee uur duurt. Er wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders wordt gestuurd of doorgesproken.

Het individueel Onderwijskundig Onderzoek

1) het Wereldspel geeft duidelijkheid of je kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken naar voren.

2) Het pedagogisch/didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van je kind.

3) Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.

5) Het complete onderzoek wordt met een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Als blijkt dat jouw kind een beelddenker is wordt een Beelddenkverklaring afgegeven.

Bel of mail mij voor het maken van een afspraak. Ook op zaterdag en in de avonduren kan het onderzoek worden afgenomen als je liever niet wilt dat je kind van school verzuimt.

Kosten:

Beperkt Beelddenkonderzoek (alleen Wereldspel): 90 euro (incl. BTW)

Leerstijlenonderzoek: 140 euro (incl. BTW)

Compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek: 425 euro (incl. BTW)