Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Ouders hebben vaak goed in de gaten hoe begaafd hun kinderen zijn. Bij 84% van de kinderen waarvan de ouders aangeven dat hun kind driekwart van onderstaande kenmerken heeft blijkt dat bij de IQ-test minstens 120 gescoord wordt. Dat is bovengemiddeld begaafd. Meer dan 95% van die kinderen is begaafd op ten minste één terrein. Maar omdat ze soms een ongelijke ontwikkeling laten zien, halen hun zwakke kanten hun IQ-score naar beneden.

Hoeveel van onderstaande kenmerken zijn van toepassing op jouw kind, vergeleken met kinderen van dezelfde leeftijd?

 • Kan goed beredeneren (nadenken)
 • Leert snel
 • Heeft een uitgebreide woordenschat
 • Is gevoelig (snel geraakt)
 • Toont compassie, meeleven
 • Is perfectionistisch
 • Leeft intens
 • Heeft gevoel voor normen en waarden
 • Is erg nieuwsgierig
 • Is vasthoudend met betrekking tot interesses
 • Heeft heel veel energie
 • Is liever in gezelschap van volwassenen dan van kinderen
 • Heeft een brede interesse
 • Heeft veel gevoel voor humor
 • Is een vroege en enthousiaste lezer
 • Vindt het heerlijk om voorgelezen te worden als het nog niet zelf kan lezen
 • Heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en schuwt onrecht
 • Is zijn/haar leeftijd vooruit wanneer het gaat om het maken van inschattingen
 • Kan goed observeren
 • Heeft veel fantasie
 • Is erg creatief
 • Trekt autoriteit in twijfel, daagt uit
 • Kan makkelijk met getallen omgaan
 • Is goed in het leggen van puzzels

Komt er niet uit wat er in zit op school? Kijk hier voor de Training Studievaardigheden: Leren leren.

Copyright van Linda Kreger Silverman, Augustus 1990. Gifted Development Center, Denver USA.

Uit: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner.