Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Leerproblemen - uitgebreid

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Het volgen van een goede opleiding is daarbij een belangrijk onderdeel. Wanneer de schoolprestaties echter achterblijven, gaan in menig huishouden de alarmbellen af. Er wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen. Helaas wordt daarbij in te veel gevallen een onjuiste diagnose gesteld. Dyslexie wordt nogal eens als oorzaak aangemerkt. Onterecht wordt het middel van bijlessen ingezet. Met alle gevolgen voor het kind van dien. Veel ouders en leerkrachten staan er niet bij stil dat beelddenken de oorzaak kan zijn van onvoldoende schoolprestaties. De reden is simpel: het fenomeen beelddenken is niet algemeen bekend. Terwijl relatief veel kinderen beelddenkers blijken te zijn.

De proef op de som!

Laat je kind aan het woord tafel denken.

Vraag aan hem of haar wat hij/zij ziet?

Ziet hij/zij de letters T A F E L, dan is jouw kind auditief-digitaal ingesteld.

Ziet hij of zij een plaatje van een tafel, dan is je kind visueel ingesteld.

Is dat laatste het geval, dan staat nagenoeg vast dat jouw kind een beelddenker is. Actie is geboden!

Stapsgewijs informatie verwerken

Iedereen gebruikt dezelfde stappen om informatie te verwerken:

Opnemen (oren, ogen, etc)
Verwerken
Opslaan/onthouden
Reproduceren/gebruiken

Voorkeur in informatieverwerking

Iedereen heeft wel een eigen voorkeur voor de manier waarop hij/zij informatie verwerkt:

Horen (auditief)
Voelen (kinesthetisch)
Denken (auditief-digitaal)
Zien (visueel, ruimtelijk = beelddenken)

Hoe opereren beelddenkers?

Beelddenkers denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom begrijpen zij niet goed wat ze op school leren en houden zij de lesstof ook niet, of moeilijk, vast. Zij raken daardoor steeds verder achterop. Menig ouder grijpt in zo’n geval naar het middel van bijlessen. Dat is begrijpelijk, maar die leveren niet het gewenste resultaat op omdat er alleen maar meer lesstof wordt aangeboden op dezelfde, voor hen ‘foute’, manier. Is dit herkenbaar?

Een beelddenker leert in beelden, maar krijgt les in woorden

De manier waarop kinderen op school les krijgen sluit niet aan bij kinderen die in beelden denken. Waarom er dan toch op deze manier wordt lesgegeven heeft te maken met het feit dat 90% van de leerlingen auditief leert. En natuurlijk ook omdat 90% van de leerkrachten zelf auditief is ingesteld! De 1 op de 10 kinderen die visueel leren moeten zich maar zien te redden. Overigens blijkt het percentage beelddenkers onder (hoog) begaafde kinderen veel hoger te liggen. Dat is een extra bewijs dat beelddenken een talent is en geen handicap. Maar vanwege de vaak traditionele wijze van lesgeven wordt het door beelddenkers wel als een handicap ervaren.

Direct resultaat

De ‘Leren Leren Methode‘ en de training ‘Ik leer anders’ bieden het gewenste resultaat omdat leerlingen hiermee leren om de lesstof om te zetten in hun manier van denken: namelijk in beelden. Mensen die in beelden denken zijn creatief, denken buiten de gebaande paden en leren door meerdere sprongen te maken. Zij onthouden wat ze zien en vergeten wat ze horen. Zij kunnen details vergeten, maar zij onthouden het totale beeld.

Omdat de leerling in de trainingen het studiemateriaal op de voor hem of haar begrijpelijke manier krijgt aangeboden kan hij of zij direct ervaren dat het helpt. Door de lesstof aan te bieden met behulp van het specifieke informatie verwerkingssysteem (in beelden), verwerkt en onthoudt de leerling de stof onmiddellijk. Een belangrijk onderdeel is dat leerlingen tijdens de trainingen wordt geleerd om woorden correct te spellen. Van voren naar achteren en van achteren naar voren! Door dit te doen wordt het woord als een plaatje opgeslagen in het brein. Datzelfde gaat op voor rekenen en het leren van de tafels. Door dit aan te leren, kan een leerling de lesstof gemakkelijk onthouden en reproduceren. Na het volgen van een van de trainingen is het dagelijkse gevecht om het huiswerk te leren en te maken voorbij. Het aanpakken van leerproblemen met de ‘Leren Leren Methode’ of ‘Ik leer anders’ is daarbij leuk en goed voor het zelfvertrouwen.

Bel of mail mij voor het maken van een afspraak.

Samengevat

In beelden denken is een talent: een creatieve, driedimensionale manier van denken. Beelddenkers hebben grote moeite met het verwerken en onthouden van de traditioneel gegeven lesstof. Omdat beelddenken geen algemeen bekend fenomeen is, worden er helaas foute conclusies getrokken uit het feit dat een beelddenker niet goed mee kan komen, waardoor verkeerde oplossingen (bijvoorbeeld extra bijlessen) worden gezocht. Een beelddenker kan problemen ondervinden bij het leren van taal en rekenen, maar ook bij het plannen en organiseren. De ‘Leren Leren Methode’ en de training ‘Ik leer anders’ leren het kind om de informatie te vertalen in beelden, in de manier waarop het leert, namelijk visueel. De trainingen zorgen ervoor dat alle puzzelstukjes letterlijk op de juiste plaats vallen.