Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Hoogbegaafdheid

Er is een aantal kenmerken waaraan je hoogbegaafdheid kunt herkennen, zoals zeer goede resultaten op school, opvallende motoriek, een heel goed geheugen en brede interesses. Klik hier voor de lijst met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Bij IQ-metingen gaat men veelal uit van een IQ hoger dan 120 (bovengemiddeld begaafd) of 130 (hoogbegaafd). IQtests bestaan uit een aantal onderliggende testen. Bij beelddenkers komt het regelmatig voor dat, wanneer zij getest worden, de uitkomsten van de verschillende testen ver uit elkaar liggen. Dus bij de ene test scoren zij uitzonderlijk goed, bij een andere test erg slecht. Aangezien de verschillende testen bij elkaar worden opgeteld komt er dan vaak niet uit dat een kind (bovengemiddeld begaafd of) hoogbegaafd is. Een zeer groot percentage van hoogbegaafde kinderen heeft een sterk ontwikkelde linker hersenhelft en kan goed beelddenken.

Het is erg belangrijk dat hoogbegaafde kinderen op de juiste manier worden gestimuleerd. Is dit niet het geval dan kunnen zij gaan onderpresteren. Geschat wordt dat ongeveer 60% van de hoogbegaafde kinderen onderpresteert.