Caroline Wiebenga
071 36 18 181
06 34 203 503
wiebenga@debeelddenker.nl

Belbin Teamrolmodel

Dr. Meredith Belbin (1926) van Belbin Associates in Cambridge onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van inbloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams. Uitgangspunten zijn dat mensen, naast hun professionele en organisatorische rol, ook altijd een karakterrol of ’teamrol’ inbrengen:

de kenmerkende manier waarop zij hun persoonlijke eigenschappen inzetten en in de interactie met anderen productief maken.

De 9 teamrollen

Belbin identificeerde negen van dergelijke teamrollen, die elk zijn opgebouwd uit een aantal samenhangende eigenschappen, overtuigingen en probleem-oplosstrategieën. Deze rollen zijn in beginsel complementair. Zij vertserken elkaar en vullen elkaar aan. Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht tussen deze teamrollen.

Ieder mens heeft twee of drie teamrollen die ‘van nature’ goed bij hem passen en waarin hij zich thuis voelt.

Elke teamrol staat voor:

* een karakteristiek temperament

* een manier van informatie verwerken

* een strategie om problemen op te lossen

Een teamrol is opgebouwd uit:

* persoonlijkheidskenmerken

* mentale vaardigheden

* persoonlijke overtuigingen

Deze worden in de loop der jaren mede gevormd door de sociale context, en beïnvloed door levenservaringen en zelfinzicht. Als iemand zich zijn natuurlijke teamrollen bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Juist dat kan bijdragen aan een andere manier van ‘kijken’ naar talenten van mensen.

Je doet ertoe in de samenwerking met anderen: de maatschappij!